ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Long range day and night hand signaling lamp with 4-pol plug 24V in case

 

Product Dimensions 530,00 x 210,00 x 230,00 mm
   
Cat. no. 115112
ISSA code 4901615
IMPA code 330641