ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Αισθητήρια Θερμοκρασίας

Temperature sensors is based on decades of global experience within the marine industry and in refrigeration plants - undoubtedly some of the toughest environments around. Even in these demanding surroundings you can trust our products; they have a long life thanks to their robust design.